Tiêu đề Báo cáo cập nhật TDT - MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn FPTS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 05/11/2018
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 926 Kb
Tải về: 22
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA cổ phiếu CTCP Đầu tư và phát
triển TDT với những luận điểm sau:
- P/E trailing 4 quý = 4,23, thấp hơn trung bình ngành.
- Doanh thu hàng năm tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2014- 2017 là CAGR= 36,96%, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng tương ứng CAGR= 30,41%
- Dự án đầu tư mới sẽ làm tăng năng lực sản xuất của TDT, giúp TDT tận dụng các ưu đãi khi hiệp định thương mại tự do VN- EU (EVFTA) có hiệu lực.
- Cơ cấu nguồn vốn an toàn: hệ số nợ D/E giảm dần
- TDT được hưởng ưu đãi thuế TNDN: năm 2018 thuế suất là 8,5% và năm 2019-2022 mức thuế là 17%.