Tiêu đề PVT_Mua_TP 21,256VND_Upside 35%_Đầu tàu vận tải biển_BSC_Vietnam Update Report
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 28/11/2018
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1017 Kb
Tải về: 466
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Định giá
Chúng tôi khuyến nghị Mua PVT với mức giá mục tiêu là 21,256 đ/cp dựa theo 2 phương pháp P/E và DCF với tỷ lệ 50:50. Giá PVT 27/11/2018 = 16,100 VND/cp – P/E TTM = 7.71x – P/B TTM = 0.92x.

Dự báo KQKD 2018
Chúng tôi dự phóng DT và LNST của PVT trong Q4/2018 lần lượt đạt 1,532 tỷ và 119.5 tỷ. Lũy kế cuối năm, DT và LNST sẽ khả quan lần lượt đạt 7,045 tỷ (+15% yoy) và LNST đạt 625 tỷ đồng (+39% yoy) tương đương với EPS FW = 2,088 đồng (+39.6% yoy,đã trừ quỹ khen thưởng phúc lợi 6%), P/E FW = 8.14x , P/B FW = 0.99x.

Dự báo KQKD 2019
:
Chúng tôi dự phóng KQKD DT và LNST 2019 sẽ đạt 8,743 tỷ đồng (+24% yoy) và 749 tỷ đồng (+20% yoy) tương đương EPS FW = 2,421 đồng (+21% yoy), P/E FW = 7x , P/B FW = 0.9x.

Quan điểm đầu tư:

- PVN thoái vốn PVT từ 51% xuống 36% trong năm 2019.
- Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động vào tháng 12.

Rủi ro đầu tư: (1) Dự án NMLD Nghi Sơn chậm tiến độ (2) Rủi ro áp lực chi phí lãi vay (3) Rủi ro tỷ giá ngoại tệ.

Cập nhật doanh nghiệp (tiếp tục trang sau):
(I) Hoàn thành kế hoạch 2018 trong quý 3/2018. KQKD lũy kế 9M/2018 DT và LNST đạt 5,611 tỷ (+26.17% yoy) và 505 tỷ (+62.95% yoy), hoàn thành 107% DT và 141% LNST. Riêng Quý 3/2018, PVT ghi nhận DT và LNST lần lượt đạt 1,736 tỷ (+21.8% yoy) và 118 tỷ (-0.3% yoy). Trong Q2/2018, PVT có ghi nhận 78.7 tỷ từ hoạt động thanh lý, nhượng bán tàu , vì thế nếu tách khoản trên thì LNST lũy kế 9M2018 là 442.8 (+42.9% yoy).

(II) Hoạt động kinh doanh cốt lỗi vận tải tăng trưởng vượt kì vọng: Doanh thu vận tải lũy kế 9M2018 tăng mạnh lên 2,851 tỷ (+21% yoy), lợi nhuận gộp cải thiện lên 348.6 tỷ đồng (+12.8% yoy). Tuy nhiên, biên LNG giảm còn 12.23% (-6.7% yoy) do PVT cùng các đơn vị thành viên có tàu phải lên đà sửa chữa trong 20-30 ngày, định kỳ 2.5 năm lên đà giữa kỳ là PVT Hera , Athena và Saturn do đó để thực hiện kế hoạch vận chuyển tàu được thay thế bằng tàu thuê ngoài nên hiệu quả không cao.

(III) Hoạt động cho thuê kho nổi FSO/FPSO khả quan: DT 9M2018 đạt 482 tỷ đồng (-0.5% yoy), lợi nhuận gộp đạt 234 tỷ đồng (+38.7% yoy) nhờ vào GVHB giảm 21%, với biên LNG tăng tốt 48.6%. Q3/2018, thời gian cho thuê tàu FSO Đại Hùng Queen luôn đảm bảo liên tục không phát sinh ngày off-hire, vì thế hoạt động cho thuê kho nổi duy trì ổn định.

(IV) Mở rộng và trẻ hóa đội tàu. Vừa qa, PVT mới mua tàu hàng rời PVT-Sapphire với mức giá $13 triệu củng cố thêm đội hàng rời vận tải than. Kế hoạch đầu tư đội tàu cho năm 2019 còn 1/2 tàu Aframax (thời gian mua Q1/2019), 1/2 tàu Supramax, 1/2 tàu dầu sản phẩm, 4/5 tàu chở LPG và hiện tại còn 1 tàu VLCC dời vào quý 4/2019.