Tiêu đề PVD_Theo dõi_TP 18,900 VND_Upside 7.4%_Triển vọng tích cực hơn_BSC Company Update
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 25/02/2019
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 787 Kb
Tải về: 437
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Định giá
Chúng tôi khuyến nghị theo dõi với cổ phiếu PVD với giá mục tiêu dự kiến 18,900 đồng/cổ phiếu cao hơn 7.4% so với mức đóng của phiên ngày 22/02/2019 dựa trên phương pháp EV/EBITDA với mức dự phóng 6 lần.

Dự báo kết quả kinh doanh năm 2019.
Kết quả kinh doanh năm 2019 dự kiến khởi sắc với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ước đạt 5,370 tỷ đồng (-2.4% yoy) và 350 tỷ đồng (+72% yoy). Nếu loại trừ khoản nợ quá hạn từ PVEP, lợi nhuận cốt lõi của PVD ước đạt 219 tỷ đồng (+16.3% yoy), EPS cốt lõi đạt 912 đồng/cp. PE FW cốt lõi 2019 đạt 19.3 lần.

Catalyst
• (1) Hiệu suất sử dụng giàn cải thiện tốt dự kiến đạt 94% trong năm 2019
• (2) Giá các giàn khoan ký kết hợp đồng mới (giàn VI) tăng từ mức khoảng 55,000- 60,000 USD/ngày lên mức 60,000-65,000 USD/ngày. • (3) Nhiều hợp đồng dài hạn được ký hơn trong năm 2019 giúp đảm bảo hiệu suất sử dụng giàn.
• (4) Khả năng cải hoán giàn TAD thành giàn khai thác cho mỏ Đại Hùng, trong trường hợp thuận lợi khả năng đến đầu Q1/2020 giàn TAD có khả năng hoạt động trở lại.

Rủi ro đầu tư:
(1) Giá cho thuê giàn khoan cải thiện chậm và tiến độ triển khai các dự án dầu khí bị chậm lại.
(2) Biên lợi nhuận gộp cải thiện thấp hơn dự kiến.

Cập nhật KQKD 2018
(1) KQKD năm 2018 đạt kết quả khả quan hơn so với kỳ vọng của thị trường, hoàn thành kế hoạch không lỗ.
(2) Thu hồi được khoản nợ xấu từ PVEP và hoàn nhập một phần khoản dự phòng.
(3) Điều chỉnh thời gian khấu hao các giàn khoan tự nâng PVD II, III và VI từ 20 năm lên 35 năm giúp cho biên lợi nhuận cải thiện.
(4) Hoàn nhập một phần quỹ phát triển khoa học và công nghệ
(5) Triển vọng về tình hình các giàn khoan năm 2019 khả quan hơn nhờ vào.