Tiêu đề Báo cáo cập nhật KIS - TRUNG LẬP
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn EPS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 21/02/2019
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 527 Kb
Tải về: 26
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Chúng tôi nâng hạng đánh giá TRUNG LẬP trên PVD do triển vọng tươi sáng hơn và khối lượng công việc tiềm năng cho giàn khoan TAD. Dựa trên mức P/B là 0.5x, chúng tôi định giá PVD là 18,000 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2019, tổng mức lợi nhuận kỳ vọng là 3.4%.