Tiêu đề LPB_MUA_TP 11,120 VND_Upside 22.2%_Chuyển sàn Hose 2019_BSC Company Update
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 04/03/2019
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 618 Kb
Tải về: 531
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Định giá
Chúng tôi khuyến nghị MUA với cổ phiếu LPB với giá mục tiêu 11,120 VND/cp, upside 22.2% với phương pháp P/B = 0.8x (trung bình ngành hiện nay = 1.5x). Chúng tôi đánh giá, LPB là một cổ phiếu rẻ, có tiềm năng tăng trưởng. Tuy nhiên, hiện nay NH phải thực hiện việc tái cấu trúc các phòng giao dịch cùng việc giảm lượng tiền gửi khiến LN của LPB bị ảnh hưởng.


Dự báo KQKD 2019.
BSC dự báo, LPB sẽ ghi nhận TOI và PBT lần lượt đạt mức 5,464 tỷ VND (+12% yoy) và 1,393 tỷ VND (+14.8% yoy) với giả định (1) tăng trưởng tín dụng đạt mức 14%, (2) NPL = 1.42%, tỷ lệ bao nợ xấu = 100%, (3) NIM giảm nhẹ, xuống mức 3.08%, (4) CIR = 62%, (5) chi công tác xã hội ở mức 550 tỷ VND.
 

Catalyst
(1) Định giá rẻ.
(2) Chuyển sàn niêm yết HOSE trong năm 2019.
 

Rủi ro đầu tư
Giảm casa ảnh hưởng NIM, CIR ở mức cao.
 

Cập nhật doanh nghiệp (chi tiết tham khảo trang 2)
Cập nhật KQKD 2018. Trong năm 2018, LPB đã ghi nhận TOI và PBT lần lượt đạt 4,879 tỷ VND (-4.4% yoy) và 1,213 tỷ VND (-31.4% yoy).
Thu nhập lãi thuần đạt mức 5,020 tỷ VND (-4% yoy). Tăng trưởng tín dụng +17.31%, cho vay +18.46% yoy, huy động -2.59%. Tỷ lệ cho vay/tiền gửi đạt mức 95.4%, NIM = 3.14%.
Các khoản chi phí lớn làm ảnh hưởng đến LN của NH. Trong năm 2018, LPB phát sinh khoản chi trợ cấp (khoảng 355 tỷ VND), chi công tác xã hội (khoảng 500 tỷ VND) làm tăng CIR lên mức 62.5% (cùng kỳ 55.1%).
Nợ xấu +56.5% yoy. NPL tăng mạnh, đạt mức 1.39%. Nợ xấu tăng dẫn đến việc trích lập dự phòng tăng mạnh, chi phí dự phòng +18.5% yoy làm ảnh hưởng LN của ngân hàng. Tỷ lệ bao nợ xấu ở mức 88.25%.