Tiêu đề Báo cáo thăm doanh nghiệp PTB - OUTPERFORM
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn ACB
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 15/03/2019
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 557 Kb
Tải về: 41
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Chúng tôi đánh giá tích cực triển vọng kinh doanh của PTB trong 2 năm tới khi hai lĩnh vực kinh doanh chính đều có tiềm năng tăng trưởng tốt. Ngoài ra, chúng tôi cũng kỳ vọng câu chuyện mới về dự án chung cư và việc mua cổ phiếu quỹ sẽ tác động tích cực lên giá cổ phiếu trong cả dài hạn và ngắn hạn. BVSC giữ nguyên quan điểm dự báo như báo cáo trước với lợi nhuận ròng 2019 dự báo đạt 433 tỷ đồng, tương ứng EPS là 8.919 đồng, tăng 13% so với năm 2018. Chỉ số P/E năm 2019 đạt 7,2 lần. Cổ phiếu PTB đã tăng hơn 8% kể từ lần cập nhật trước và chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho PTB với mức giá hợp lý là 79.000 đồng/cp, tiềm năng tăng giá là 24%.