Tiêu đề PVT_Theo dõi_TP 19,200 VND_Upside 7.3%_Kỳ vọng từ Nghi Sơn_BSC Company update
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 21/03/2019
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1751 Kb
Tải về: 649
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Định giá
Chúng tôi khuyến nghị Theo Dõi PVT với mức giá mục tiêu là 19,200 đ/cp dựa theo 2 phương pháp P/E và EV/EBITDA,với (1) P/E mục tiêu là 8.7x (P/E median ngành VN=6.2x); (2) EV/EBITDA mục tiêu = 4.0x (EV/EBITDA median ngành VN = 4.1x).                                           
Dự báo KQKD 2019

Chúng tôi dự phóng KQKD DT và LNST cốt lõi phân bổ cho công ty mẹ 2019 sẽ đạt 8,113 tỷ đồng (+8% yoy) và 611 tỷ đồng (+6.5% yoy) tương đương EPS cốt lõi 2019 = 2,028 đồng/cp (đã trừ đi 6% QKTPL), P/E FW = 8.7x và P/B FW = 0.9x.
 

Kế hoạch kinh doanh PVT 2019
DT và LNST kế hoạch 2019 lần lượt đạt 5,500 tỷ đồng và 400 tỷ đồng. Kế hoạch công ty đạt ra khá thận trọng với kết quả thực hiện được trong năm 2018 khi kế hoạch doanh thu giảm 27% yoy và LNST giảm 48.7% yoy.
 

Luận điểm đầu tư 2019
1. Sản lượng vận tải dầu thô và dầu sản phẩm ước tính tăng thêm lần lượt 2.5 triệu tấn và 4 triệu tấn nhờ vào vận chuyển cho NMLD Nghi Sơn.
2. Sản lượng nhập khẩu than sẽ tăng mạnh nhờ vào đề xuất miễn thuế nhập khẩu khoáng sản.
3. Trẻ hóa đội tàu nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động vận tải.
 

Rủi ro 2019
1. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ bảo dưỡng 50 ngày vào tháng 4-5/2019.
2. FSO PVN Đại Hùng Queen tạm dừng để bảo dưỡng giàn Đại Hùng trong 3 tháng đầu năm 2019.
3. Giá cước vận tải dầu quốc tế bị ảnh hưởng tiêu cực nếu giá dầu tiếp tục giảm.
4. Rủi ro tỷ giá.

Cập nhật KQKD 2018

DTT cả năm 2018 tăng trưởng tốt đạt 7,523 tỷ đồng (+22.4% yoy). Lợi nhuận gộp đạt 1,083.4 tỷ đồng (+28% yoy) tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 14.4% cải thiện nhẹ so với mức 13.76% năm 2017. LNST phân bổ cho công ty mẹ = 652.1 tỷ đồng (+44.8% yoy), tương đương EPS 2018 = 2,183 đồng/cp. Nếu trừ đi 78.5 tỷ lợi nhuận từ thanh lý tài sản cố định (thanh lý tàu Hercules) thì LNST cốt lõi đạt 573.6 tỷ đồng (+27.4% yoy), tương ứng EPS 2018 = 1,904 đồng/cp.

Dịch vụ vận tải tăng trưởng tốt: DT đạt 4,284.5 tỷ đồng (+28.5% yoy) nhờ vào nguồn hàng ổn định từ NMLD Dung Quất và nguồn hàng bổ sung từ NMLD Nghi Sơn từ tháng 5/2018.

Dịch vụ hàng hải dầu khí cải thiện giá cho thuê: DT đạt 956 tỷ (+31% yoy) và lợi nhuận gộp đạt 326.5 tỷ đồng tương ứng biên gộp đạt 34.1% nhờ vào giá cước cho thuê kho nổi FSO/FPSO tăng lên USD 56,000/ngày trên cơ sở giá dầu Brent trên USD $58/thùng duy trì liên tục 90 ngày.
PVN sẽ thoái bớt vốn khỏi PVT từ 51% xuống 36% trước năm 2020.
PVT đã thông qua kế hoạch trả cổ tức 2018 là 10% bằng tiền tại ĐHCĐ.