Tiêu đề Báo cáo cập nhật PVT
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn EPS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 18/03/2019
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 400 Kb
Tải về: 69
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có kế hoạch thoái vốn tại PVT xuống còn 36% trong giai đoạn 2019 - 2020. Ban giám đốc PVT đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận 2019 tương đối thận trọng, lần lượt là 5,500 tỷ đồng và 400 tỷ đồng. Cổ tức bằng tiền mặt là 1,000 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi dự phóng doanh thu và lợi nhuận của PVT trong 2019 lần lượt là 8,399 tỷ đồng (+11% n/n) và 713 tỷ đồng (-8% n/n)