Tiêu đề Báo cáo ngắn REE
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn EPS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 01/04/2019
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 402 Kb
Tải về: 49
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Nhìn chung, kế hoạch năm 2019 cho thấy doanh thu chủ yếu đến từ mảng cho thuê văn phòng, doanh thu của 3 mảng còn lại sẽ đi ngang. LNST của M&E và Ree tech gần như không đổi, trong khi mảng cho thuê văn phòng và cơ sở hạ tầng tiện ích dự kiến giảm. Câu hỏi đặt ra sẽ là: đâu động lực tăng trưởng giúp REE bứt phá trong năm tới là gì ?