Tiêu đề Báo cáo ngắn PVT - TĂNG TỶ TRỌNG
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn EPS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 10/04/2019
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 405 Kb
Tải về: 62
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Duy trì TĂNG TỶ TRỌNG Năm 2019, lợi nhuận ròng của PVT dự kiến sẽ thấp hơn do không còn lợi nhuận từ thanh lý như năm 2018 (87 tỷ đồng), cộng thêm chi phí lãi vay cao hơn từ các khoản đầu tư mới. Chúng tôi dự phóng doanh thu và LNST của PVT lần lượt ở mức 8,399 tỷ đồng (+11% n/n) và 711 tỷ đồng (-8% n/n). Dựa trên P/E trung bình 1 năm là 12x, chúng tôi định giá PVT ở mức 24,000 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2019. Bao gồm 1,000 đồng cổ tức tiền mặt, tổng lợi nhuận kỳ vọng là 47.1%