Tiêu đề Báo cáo ngắn PVD
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn EPS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 03/05/2019
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 409 Kb
Tải về: 55
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Kết quả kinh doanh 1Q2019 yếu nhưng sẽ cải thiện trong các quý tới. Trong quý 1, doanh thu và lỗ ròng của PVD lần lượt ở mức 910 tỷ đồng (-18% n/n) và 87 tỷ đồng (giảm lỗ 64% n/n). Hiệu suất sử dụng của các giàn tự nâng đạt 83%, cao hơn so với cùng kỳ (70%). Tuy nhiên, KQKD của PVD vẫn lỗ vì tiếp tục trích lập dự phòng nợ xấu từ PVEP (50 tỷ đồng) và giàn PVDrilling II không có việc trong hai tháng. Chúng tôi kỳ vọng PVD sẽ cải thiện lợi nhuận trong các quý tới nhờ vào (1) Giá cho thuê giàn tăng; (2) 04/04 giàn khoan tự nâng của PVD có việc đến hết năm 2019; (3) Mùa gió chướng (Q1 hàng năm) đã qua và PVD có thể cung cấp thêm các dịch vụ hỗ trợ khoan trong các quý còn lại