Tiêu đề Báo cáo VPD - THEO DÕI
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn FPTS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 08/05/2019
Số trang : 5
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 303 Kb
Tải về: 56
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

 Bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do, chúng tôi xác định giá mục tiêu của VPD là 17.200 đồng/cp, thấp hơn giá hiện tại đang giao dịch trên thị trường là 1%. Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với VPD. Nhà đầu tư có thể chốt lời tại mức giá hiện tại và thực hiện mua vào khi cổ phiếu về mức giá 14.900 đồng/cp tương ứng với mức sinh lời kỳ vọng là 15%.