Tiêu đề Báo cáo định giá TRA - THEO DÕI
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn FPTS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 23/07/2019
Số trang : 23
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1005 Kb
Tải về: 127
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Chúng tôi tiến hành định giá lần đầu cổ phiếu TRA – Công ty Cổ phần Traphaco, niêm yết trên sàn HSX. Bằng cách sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền và phương pháp so sánh P/E, chúng tôi xác định giá trị mục tiêu của cổ phiếu TRA là 74.100 đồng/cp, cao hơn 10,53% so với giá hiện tại. Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu TRA. Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào cổ phiếu TRA ở mức giá 61.700 đồng/cp (tương ứng với mức sinh lời kỳ vọng 20%).