Tiêu đề TDT_Theo dõi_Nhà máy mới đi vào hoạt động_BSC Company Update
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 09/12/2019
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 941 Kb
Tải về: 402
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Định giá
Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu TDT dựa trên (1) kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh năm 2019 và (2) triển vọng khả quan từ giá trị đơn hàng ký kết và mở rộng năng lực sản xuất. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/12/2019, TDT đóng cửa ở mức giá 11,400 VND; tương đương với mức P/E trailing là 4.3, chiết khấu 22% so với P/E trung bình ngành là 5.6. 
Kế hoạch kinh doanh 2020
Công ty dự kiến doanh thu năm 2020 đạt 560 tỷ, tăng trưởng 50% so với kế hoạch 2019. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 58.2 tỷ, tăng trưởng 108% so với KH 2019.
Dự báo kết quả kinh doanh 2020
BSC ước tính DT năm 2020 đạt 590 tỷ (+55% YoY) nhờ tăng trưởng từ khách hàng truyền thống và tập khách hàng mới. LNST ước đạt 48 tỷ (+77% YoY), tương đương với EPS = 4,100 VND.
Rủi ro đầu tư    
•    Rủi ro từ việc EU chuyển dịch các đơn hàng sang các nước có chi phí sản xuất thấp hơn
•    Rủi ro về nguồn lao động khi công ty cần tuyển lượng lớn lao động, nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng nhà máy.
Cập nhật kết quả kinh doanh   
Kết quả kinh doanh 9T.2019 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 307 tỷ (+38.9% YoY) và 27 tỷ (+45.5% YoY). Năm 2019, công ty đã ký với hai khách hàng mới là Co – best và Sae – A với giá trị đơn hàng ký kết lần lượt là 1,000,000 USD và 500,000 USD.
Giá trị đơn hàng 2020 tăng trưởng chính từ khách hàng mới. Các khách hàng truyền thống dự kiến duy trì mức ổn định. Hai khách hàng mới (Co-best và Sae-A) dự kiến ký lần lượt là 2.5 triệu USD (+150% YoY) và 2.5 triệu USD (+ 400% YoY).
Nhà máy TDT Đại Từ sẽ tăng năng lực sản xuất của công ty. Nhà máy giai đoạn 1 có quy mô 28 chuyền may (dự kiến gần 2,000 lao động). Hiện tại, nhà máy TDT Đại Từ đang có 10 dây chuyền hoạt động với hơn 650 công nhân làm việc. Công ty dự kiến lấp đầy công suất (28 dây chuyền) giai đoạn 2020 – 2021.