Tiêu đề PVD_Theo Dõi_TP 18,900_Upside 29%_Trien vong dan kha quan hon_BSC_Vietnam company update
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 16/12/2019
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 548 Kb
Tải về: 588
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Định giá
Chúng tôi khuyến nghị Theo Dõi với cổ phiếu PVD với giá mục tiêu dự kiến 18,900 đồng/cổ phiếu cao hơn 29.0% so với mức đóng cửa phiên ngày 11/12/2019 dựa trên phương pháp EV/EBITDA với mức dự phóng 6 lần.

Dự báo kết quả kinh doanh năm 2019-2020.
Kết quả kinh doanh năm 2019 dự kiến khởi sắc với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ước đạt 4,649 tỷ đồng (-15.5% yoy) và 106 tỷ đồng (-44% yoy). EPS FW 2019 = 252 VND, PE FW = 66.9x lần, P/B FW 0.52 lần.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2020 dự kiến lần lượt ước đạt 5,515 tỷ đồng (+18.6% yoy) và 131 tỷ đồng (+23% yoy). EPS FW 2019 = 510 VND, PE FW = 54.4x lần.

Catalyst
•  Hiệu suất sử dụng giàn cải thiện tốt dự kiến đạt 89% trong năm 2019, dự kiến tiếp tục cải thiện khoảng 94% năm 2020.
•  Giá các giàn khoan ký kết hợp đồng mới năm 2020 tăng từ mức khoảng 57,000- 59,000 USD/ngày lên mức 65,000 USD/ngày và 75,000 USD vào 2021.
•  Giàn TAD trúng thầu tại Brunei sẽ giúp PVD cải thiện về mặt dòng tiền.

Rủi ro đầu tư:
(1) Giá cho thuê giàn khoan cải thiện chậm và tiến độ triển khai các dự án dầu khí bị chậm lại.
(2) Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của dàn giàn.

Cập nhật KQKD 2019
(1) KQKD năm 2019 đạt kết quả khả quan hơn so với kỳ vọng của thị trường, hoàn thành kế hoạch không lỗ.
(2) Hiệu suất hoạt động giàn 9T/2019 tăng lên 88.4% so với mức 83.6% trong cùng kỳ.
(3) Tính đến cuối Q3/2019, tổng khoản nợ xấu của PVEP đạt mức 361 tỷ đồng, tăng 82.5 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, còn khoảng 5 tỷ nợ xấu sẽ tiếp tục được hạch toán trong Q4/2019