Tiêu đề Báo cáo định giá lần đầu GMC - THEO DÕI
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn FPTS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 16/12/2019
Số trang : 21
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1381 Kb
Tải về: 42
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Chúng tôi tiến hành định giá lần đầu cổ phiếu GMC của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn, niêm yết trên sàn HSX. Bằng cách sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do, chúng tôi xác định giá mục tiêu của một cổ phiếu GMC là 22.400 đồng/cp, cao hơn 14% so với giá hiện tại. GMC may gia công theo phương thức FOB cấp 1, hoạt động kinh doanh chưa có những lợi thế cạnh tranh rõ ràng trong khi đầu ra tại các thị trường xuất khẩu đang có nhiều biến động, do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu GMC ở thời điểm hiện tại. Nhà đầu tư có thể xem xét chốt lời ở mức giá 22.400 đồng (tương ứng mức sinh lời 14% so với mức giá đóng cửa ngày 09/12/2019 là 19.600 đồng/cp). Khuyến nghị được đưa ra dựa trên những phân tích sau: