Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Tập đoàn Hoa Sen _ Khuyến nghị ĐẦU TƯ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Ha Thanh Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 10/01/2011
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 366 Kb
Tải về: 1148
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Với kết quả đạt kinh doanh  trong năm  tài chính 2009  -2010 lợi  nhuận  năm  nay  đạt  210  tỷ  đồng  tăng  10,87%  so  với  năm trước, EPS năm 2010  là 2.569 VND, giá trị sổ sách  tại  thời điểm kết thúc năm tài chính là 16.930VND. Mức P/E, P/B của HSG thời điểm hiện tại lần lượt là 7,16 và 1,09 đang ở mức thấp hơn trung bình ngành  thép (7,72 và 1,75). Do đó, giá cổ phiếu HSG, HTS  ước  lượng  đạt  khoảng  22.580VND.  Tại  thời  điểm  hiện  nay HTS khuyến nghị nhà đầu tư xem xét nắm giữ cổ phiếu này.