Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Việt An
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Hoa Binh securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 07/01/2011
Số trang : 12
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 590 Kb
Tải về: 1071
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Với tỷ lệ kết hợp 2 phương pháp P/E  (40%) – phương pháp P/B  (60%) thì giá của AVF có thể đạt mức 24,000 – 27,000 đ/cp. Như vậy, nếu so sánh với mặt bằng chung của ngành thủy sản thì giá của AVF sẽ có thể đạt được mức 24,000 – 27,000 đ/cp.