Tiêu đề Bá cáo cập nhật REE - MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MB Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 26/02/2020
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 452 Kb
Tải về: 104
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu REE với giá mục tiêu 47.300/cp