Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Tập đoàn Hoa Sen_Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn DongA Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 05/04/2011
Số trang : 18
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 510 Kb
Tải về: 967
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Tổng hợp các phương pháp định giá cổ phiếu  với tỷ trọng khác nhau giá bình quân của Cổ phiếu ở mức 21.600 đồng cổ phiếu, tương đương với mức PE là 15.6x, so với mức giá đang giao dịch hiện tại ( Ngày 05/04/2011) 14.200 đồng/cp, giá cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn 52% so với giá trị nội tại của cổ phiếu.