Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MHB Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 13/04/2011
Số trang : 16
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 2782 Kb
Tải về: 608
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Dự kiến doanh thu năm 2011 của VST có thể đạt được 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 85 tỷ đồng. EPS 2011 dự kiến đạt 1.081 đồng. Với giá cổ phiếu VST ngày 13/04/2011 là 8.100 đ/cp, MHBS ước tính P/E forward 2011 của cổ phiếu VST là 7,5.