Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ Phần Thủy sản Số 1
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn TVSI
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 25/04/2011
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 73 Kb
Tải về: 271
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Trong sự tăng trưởng doanh thu, có sự góp phần tăng trưởng khá mạnh của thị trường nội địa. Tuy chỉ chiếm 8% trong tổng doanh thu nhưng bộ phận kinh doanh của Công ty đã có những đóng góp lớn trong chiến lược từng bước phát triển thị trường nội địa. Năm 2010 đã đạt doanh thu 15,585 tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2009.