Tiêu đề Báo cáo cập nhật PVD - GIỮ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Phu Hung Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 24/06/2020
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 716 Kb
Tải về: 73
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Ngoài các giàn khoan bị trì hoãn như trên, giả định các hợp đồng khoan còn lại sẽ được thực hiện đúng thời hạn, chúng tôi ước tính doanh thu PVD đạt 3,058 tỷ VND (-30%), LNST đạt 68 tỷ VND (-12.9% YoY). Bằng phương pháp EV/EBITDA và P/B, chúng tôi ước tính thận trọng giá trị hợp lý của PVD là 10,500 VND/cổ phiếu, tăng 0.6% so với mức giá hiện tại. Do đó, khuyến nghị GIỮ đối với cổ phiếu này.