Tiêu đề Báo cáo cập nhật PVT - MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn FPTS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 22/10/2020
Số trang : 21
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1098 Kb
Tải về: 104
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Chúng tôi tiến hành định giá lần đầu cổ phiếu PVT – Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí, niêm yết trên sàn HSX. Bằng cách sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi xác định giá trị mục tiêu của cổ phiếu PVT là 17.800 đồng/cp, cao hơn 30,4% so với giá hiện tại. Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVT với các luận điểm đầu tư như sau: