Tiêu đề HSG_MUA_TP 32,220 VND_Upside +24%_Chờ ngày sen đua nở_BSC Company Update
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 23/02/2021
Số trang : 9
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1139 Kb
Tải về: 1373
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
ĐỊNH GIÁ
BSC nâng giá mục tiêu với HSG lên 32,220 đồng/CP do (1) tăng 83% dự báo LNST niên độ 2020/21 lên 1,683 tỷ sau khi đánh giá lại triển vọng tiêu thụ và diễn biến giá HRC và (2) nâng P/E mục tiêu từ 8 lên 9 lần bởi mặt bằng lãi suất thị trường giảm. 
 
DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
BSC dự báo doanh thu thuần 2020/21F đạt 33,884 tỷ (+23.1% YoY) với giả định sản lượng tiêu thụ 1.8 triệu tấn (+11% YoY). Biên LNG dự báo đạt 16.3%, LNST 1,683 tỷ đồng (+46% YoY), tương đương EPS = 3,580 đồng/CP (giả định đã trích 8% LNST cho các quỹ khen thưởng phúc lợi và từ thiện). 
 
LUẬN ĐIỂM ĐÂU TƯ
(1) Tái cấu trúc thành công giúp HSG vững vàng bước vào chu kỳ tăng mới
(2) Giải quyết bài toán tăng trưởng bằng việc tận dụng thế mạnh của hệ thống bán lẻ để phân phối các vật liệu xây dựng khác ngoài thép (triển khai từ T3/2021) và đóng góp doanh thu từ niên độ 2021/22. Mảng kinh doanh mới được kỳ vọng tạo ra tăng trưởng doanh thu 26%/năm đến 2026 và đóng góp 32% LN cho HSG.
 
RỦI RO
(1) Biến động giá nguyên vật liệu đầu vào
(2) Rủi ro gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước
 
CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
(1) Hoa Sen đặt kế hoạch niên độ 2020/21 tăng trưởng mạnh sau khi cơ bản hoàn thành tái cơ cấu với sản lượng tiêu thụ đạt 1.8 triệu tấn (+11% YoY), doanh thu 33,000 tỷ (+20% YoY) và LNST 1,500 tỷ (+30% YoY). 
(2) Phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt với tỷ lệ 1%, tương đương với 4.44 triệu CP, giá phát hành 10,000 đồng/CP. 
(3) Niên độ 2019/2020, HSG sẽ trả cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 10%. 
(4) HSG dự kiến sẽ chi khoảng 400-500 tỷ để mua lại 22 triệu CP làm CP quỹ (tương đương 5% số CP lưu hành) 
(5) Kết quả kinh doanh Q1 niên độ 2020/21 gấp đôi cùng kỳ với 572 tỷ LNST nhờ (1) biên lợi nhuận cải thiện và (2) giảm chi phí tài chính. LNST T1/2021 đạt 175 tỷ đồng, lũy kế 4T đạt 747 tỷ, hoàn thành 49.8% kế hoạch năm.