Tiêu đề DPG_KHẢ QUAN_TP 44,500_Upside 13%_Kế hoạch kinh doanh khả quan_BSC Company Update
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 10/06/2021
Số trang : 12
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 740 Kb
Tải về: 765
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Định giá  

Dựa trên quan điểm thận trọng, chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN cổ phiếu DPG và đưa ra giá mục tiêu 44,500 đồng/cp (+13% so với mức giá đóng cửa ngày 09/06/2021) dựa trên phương pháp SOTP
 
Dự báo kết quả kinh doanh
Khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của DPG sẽ phụ thuộc chính vào mảng bất động sản.  Năm 2021, BSC ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ước đạt lần lượt 2,658 tỷ đồng (+25% YoY) và 264 tỷ đồng (+35% YoY) nhờ vào (1) Phục hồi mảng thủy điện và (2) Bàn giao hoàn thành dự án Casamia. PE Fwd 2021 = 9.1 lần , PB Fwd 2021 = 1.7 lần
 
Rủi ro 
Rủi ro chu kỳ ngành thủy điện
Rủi ro chung ngành bất động sản (lãi suất cho vay, tính chu kỳ ngành)
 
Cập nhật doanh nghiệp
Kế hoạch kinh doanh 2021 tham vọng. ĐHĐCĐ đã thông qua phương án kế hoạch 2021 đầy tham vọng với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lần lượt đạt 2,756 tỷ đồng (+30% YoY) và 283.4 tỷ đồng (+45% YoY). 
Kết quả kinh doanh Q1/2021 ghi nhận mức tăng trưởng khả quan nhờ mảng (1) Thủy điện và (2) Bất động sản. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Q1/2021 lần lượt đạt 458.8 tỷ đồng (-3.1% YoY) và 97.4 tỷ đồng (+244% YoY). Biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ mức 27.8% Q1/2020 lên mức 52.9% Q1/2021.