Tiêu đề Báo cáo cập nhật PVT - Tăng tỷ trọng
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MAS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 15/10/2021
Số trang : 3
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 303 Kb
Tải về: 41
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
  • PVT dịch chuyển trong kênh xu hướng tăng trung hạn kéo dài trong nửa năm trở lại đây. Dòng tiền vẫn đang duy trì tích cực củng cố xu hướng tăng trong cả ngắn và trung hạn.
  • Ngưỡng cản gần nhất của PVT đang là 27.000 đ/cp mà nếu vượt qua thì ngưỡng cản tiếp theo sẽ là 30.000 đ/cp.