Tiêu đề Báo cáo cập nhật PVT - MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MAS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 19/11/2021
Số trang : 3
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 294 Kb
Tải về: 48
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

PVT đang trong giai đoạn điều chỉnh sau nhịp tăng vượt đỉnh 24.100. Ngưỡng này đang là hỗ trợ quan trọng cho xu hướng tăng giá trung hạn của PVT