Tiêu đề Báo cáo cập nhật KHG - MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MAS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 15/02/2022
Số trang : 16
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1099 Kb
Tải về: 86
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Chúng tôi khuyến nghị Mua vào cho cổ phiếu KHG với giá mục tiêu là 31,000 đồng. Chúng tôi đánh giá KHG hiện đang ở mức xem xét để đầu tư nhờ vào a) kết quả kinh doanh trong năm 2021 rất khả quan; b) tình hình triển khai các dự án bất động sản khả quan trong đó quỹ đất đang phát triển hơn 800 ha và tiếp tục tăng trên 1.000 ha trong năm 2022; và c) mảng môi giới hứa hẹn khởi sắc do nhu cầu bất động sản đang tăng cao trở lại sau dịch bệnh.