Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn APEC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 23/06/2011
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 326 Kb
Tải về: 3552
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
REE đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 7.9% và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 24.3% trong năm 2011, trong đó mảng tiên phong đóng góp nhiều nhất là hoạt động cho thuê văn phòng với 175 tỷ đồng LN. Doanh thu từ tòa nhà mới REE Tower sẽ được ghi nhận từ quý 3 và dự kiến đóng góp thêm 15 tỷ đồng vào LNST trong năm 2011.