Tiêu đề Báo cáo cập nhật HSG - Tăng tỷ trọng
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MAS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 20/07/2022
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 480 Kb
Tải về: 54
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Trong 1H22, HSG ghi nhận doanh thu tăng mạnh, đạt 29,708 tỷ (+48.3% CK) nhờ giá HRC duy trì ở mức trên USD800/tấn giai đoạn T9/2021-T3/2022. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng lại đi ngược chiều khi chỉ đạt 872 tỷ đồng (-47.8% CK) do hàng tồn của HSG hầu hết mua vào giai đoạn giá HRC ở mức trên USD800/tấn. So với kế hoạch đưa ra trong ĐHCĐ, HSG đã đạt lần lượt đạt 64.5% và 43% về doanh thu và lợi nhuận ròng.