Tiêu đề Báo cáo cập nhật PVD - Tăng tỷ trọng
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MAS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 06/09/2022
Số trang : 3
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 336 Kb
Tải về: 18
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Chúng tôi dự báo PVD sẽ ghi nhận khoản 228 tỷ đồng LNST cổ đông công ty mẹ trong 6 tháng cuối năm, theo đó mức LNST của năm 2022 lên mức 112 tỷ đồng, EPS đạt 200 đồng/cp. Kỳ vọng PVD sẽ hướng đến vùng giá tương đương Book value, chúng tôi đưa giá mục tiêu cho PVD ở mức 24.650 đ/cp.