Tiêu đề Báo cáo cập nhật LPB - Khả quan
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VNDIRECT
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 10/11/2022
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 502 Kb
Tải về: 13
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Lợi nhuận (LN) ròng Q3/22 tăng vọt 61,3% svck đạt 987 tỷ đồng. Lũy kế 9T22, LN ròng tăng trưởng 72,4% svck, đạt 89,7% dự báo cả năm. Chúng tôi điều chỉnh dự báo lợi nhuận ròng tăng 5,5%/0,9% giai đoạn 2022-2023, phản ánh NIM cao hơn kỳ vọng trong 9T22. Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 15.700 đồng/cp do chúng tôi giảm P/B mục tiêu.