Tiêu đề ACV_MUA_TP 100,000 VNĐ_Upside 18%_Các đường bay thường lệ tới Trung Quốc bắt đầu nối lại_BSC Company Update
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 27/12/2022
Số trang : 10
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1224 Kb
Tải về: 1650
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ                                          

  • BSC duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu ACV, đưa ra giá mục tiêu năm 2023100,000 VND/CP, tương đương với Upside +18% so với giá đóng cửa 26/12/2022), dựa trên phương pháp EV/EBITDA mục tiêu = 20-21x. So với Báo cáo trước đó, BSC điều chỉnh tăng dự báo năm 2023 chủ yếu đến từ (1) sản lượng hành khách phục hồi vượt +16% kỳ vọng, (2) mặt bằng lãi suất tiền gửi tăng +1.5%. Tuy nhiên, BSC chiết khấu 12% EV/EBITDA mục tiêu (từ 22-23x xuống 20-21x) trong bối cảnh lãi suất chiết khấu tăng.

DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

  • Trong năm 2022, BSC dự báo ACV ghi nhận doanh thu đạt 14,831 tỷ VND (+212% yoy), NPATMI của ACV đạt 6,925 tỷ VND (+1343% yoy), tương đương EBITDA FWD = 7,743 VNĐ/CP, EV/EBITDA FWD = 20.8x.
  • Trong năm 2023, BSC dự báo ACV ghi nhận doanh thu đạt 18,692 tỷ VND (+37% yoy), NPATMI của ACV đạt 7,745tỷ VND (+12% yoy), EBITDA FWD = 9,391 VNĐ/CP, EV/EBITDA FWD = 17.2x.

So với Báo cáo trước đó, BSC điều chỉnh:

  • Tăng sản lượng hành khách nội địa từ 80 triệu lượt lên 91.6 triệu lượt (+15% so với dự báo cũ) trong năm 2022, và từ 82 triệu lượt lên 91.9 triệu lượt (+12% so với dự báo cũ) trong năm 2023.
  • Tăng sản lượng hành khách quốc tế từ 7.9 triệu lượt lên 10.8 triệu lượt (+37% so với dự báo cũ) trong năm 2022, và từ 15.5 triệu lượt lên 17.4 triệu lượt (+12% so với dự báo cũ) trong năm 2023.
  • Giảm biến động tỷ giá JPY/VND trong năm 2022 từ -14% yoy lên – 11% yoy từ do đồng JPY tăng giá trong Quý 3.
  • Tăng lãi suất tiền gửi thêm 1.5% trong năm 2023 do mặt bằng lãi suất huy động tăng.

TRIỂN VỌNG KINH DOANHH 2022-2023

CATALYSTS

(1)  Dự án Long Thành, Tân Sơn Nhất T3, Nội Bài T2 mở rộng đi vào hoạt động. (2) Chuyển sàn HOSE sau khi quyết toàn thành công vốn nhà nước. (3) Thị trường Trung Quốc hồi phục.

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

  • Kết thúc 9T.2022, ACV ghi nhận DTT = 9,725 tỷ VNĐ (+156% yoy), NPATMI cho cổ đông ACV = 5,164 tỷ VNĐ (+3,060% yoy). Nguyên nhân đến từ việc sản lượng hành khách +179% yoy trong bối cảnh các đường bay quốc tế phục hồi.
  • Thu nhập tài chính + 52% yoy do lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ đến từ khoản vay JPY. Tính đến hết Q3. 2022, đồng JPY mất giá -20% YTD.
  • Biên lợi nhuận gộp đạt mức 48% trong khi -16% cùng kỳ do sản lượng phục hồi.

RỦI RO: (1) JPY tăng giá