Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Phu Hung Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 21/02/2012
Số trang : 3
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 340 Kb
Tải về: 291
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

PHS xếp hạng Overweight cho REE với mức giá mục tiêu là 15.500 đồng, tương ứng với hệ số P/E 7.5
(x) EPS 2012E.