Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VCBS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 22/03/2012
Số trang : 3
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 294 Kb
Tải về: 308
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Đánh giá về mức độ khả thi của kế hoạch NĐ này, theo Ban lãnh đạo của HSG, kế hoạch trên là khả  thi bởi KQKD trong 5  tháng đầu NĐ 2011–2012, công ty đã đạt sản lượng  tiêu  thụ 176.379 tấn (đạt 38% KH), doanh thu 4.075  tỷ đồng  (đạt 40% KH), và LNST 118 tỷ đồng (đạt 49% KH). Cũng theo HSG, trong NĐ này, công ty có khả năng đạt 10.000 tỷ đồng doanh thu và 240-300 tỷ đồng LNST.