Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen_khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 10/07/2012
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 563 Kb
Tải về: 238
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Định giá  rẻ. PE  kỳ  vọng năm 2012 của HSG khoảng 4x so với lợi nhuận kỳ vọng tăng 140%. KE ước tính giá trị nội tại dựa vào mô hình DCF của HSG là 24.600 VND, cao hơn 44% so với giá hiện  tại. Tuy nhiên, tỷ lệ vay nợ cao chính là điểm hạn chế duy nhất của HSG.