Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam_khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VDSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 16/07/2012
Số trang : 10
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 3678 Kb
Tải về: 241
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Tỷ suất lợi nhuận gộp giữ ở mức 21%, chỉ tương đương năm 2011 mặc dù giá chì giảm. Tỷ lệ CPBH/DT và CPQLDN/DT không có nhiều thay đổi, xong dự báo chi phí tài chính giảm hơn 40% nhờ lỗ tỷ giá giảm. Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng từ năm 2012 của PAC là 25%. Theo đó, LNST ước tính đạt 90,6 tỷ đồng, giảm 6,5% EPS tương ứng đạt 3.356đồng/CP, P/E forward 5,0x