Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD)_Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 10/10/2012
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1414 Kb
Tải về: 275
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Định giá hấp dẫn. PVD đang được giao dịch ở mức P/E kỳ vọng 5,2 lần,  gần  đáy  từ  trước  đến  nay  và  thấp  hơn  60%  so  với  các  công  ty cùng ngành. Duy trì khuyến nghị MUA.