Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG)_Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 18/10/2012
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1614 Kb
Tải về: 593
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Lợi nhuận 2012 tăng 120% so với cùng kỳ. Doanh thu của Tập đoàn Hoa Sen (HSG) trong năm tài chính 2012 (kết thúc vào ngày 30/9) ước tính tăng mạnh 24% n/n đạt 10.096 tỷ đồng. Mức tăng trưởng ấn tượng
này chủ yếu nhờ vào sản lượng tiêu thụ ước tính tăng trưởng 19% n/n đạt 452.873  tấn do  sản  lượng  xuất  khẩu  tăng mạnh 78% n/n đạt gần 180.000 tấn. Lợi nhuận sau thuế cũng ước tính tăng gần 120% n/n đạt 352 tỷ, tương ứng với mức EPS khoảng 3.500 đồng.

PE kỳ vọng năm 2013 của HSG khoảng 3x so với lợi nhuận kỳ vọng tăng 31%. Tuy nhiên, tỷ lệ vay nợ cao chính là điểm hạn chế lớn của HSG.