Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD)
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Phu Hung Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 12/11/2012
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 946 Kb
Tải về: 198
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Biên độ giao động của P/E trong quá khứ Trong 5 năm qua, PVD giao dịch  với mức  P/E  trung  bình  là  9.7x. Hiện  tại  PVD  đang  giao  dịch  ở mức FY12E P/E  là 5.0x,  thấp hơn  48%  so  với mức  trung  bình  lịch  sử. Mức  giá mục tiêu của PHS là 40,000 tương ứng với P/E 6x dựa trên sự kì vọng từ mức tăng doanh thu, các giếng khoan mới được vận hành trong tương lai và tình hình thị trường ck hiện tại.