Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Dầu khí (PVD)_Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 19/02/2013
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1567 Kb
Tải về: 178
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

PVD đang được giao dịch ở mức PER 2013 là 5,5x, thấp hơn 60% so với các công ty cùng ngành trong khu vực. Cổ phiếu PVD cũng đang giao dịch ở mức dưới 1 độ lệch chuẩn so với mức P/E bình  quân  của  chính  nó. MBKE  duy  trì  khuyến  nghị MUA  với  giá mục tiêu không đổi là 50.500 đ/cp.