Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD)
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Phu Hung Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 11/03/2013
Số trang : 5
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 623 Kb
Tải về: 224
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

PHS đưa ra khuyến nghị mua do đây là mục tiêu đầu  tư hấp dẫn nhất  trong ngành khoan. Cổ phiếu này cũng  là một trong  những  mã  tiềm  năng  mà  PHS khuyến  nghị  trên  thị  trường chứng khoán Việt Nam và hiện đang giao dịch ở mức 2013E P/E of 6.0x với tỉ lệ cổ tức 5%. PHS kỳ vọng giá giàn khoan tăng sẽ tiếp tục giữ PVD trên xu hướng tăng trong năm nay.