Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG)_Khuyến nghị NẮM GIỮ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 18/03/2013
Số trang : 9
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 496 Kb
Tải về: 292
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

PE dự phóng 2013 của HSG hợp lý ở mức 7 lần so với kỳ vọng  tăng  trưởng  kép  của LNST ở mức 16%/năm  trong 4 năm  tới. Tuy nhiên, do giá cổ phiếu HSG đã  tăng 77%  từ đầu năm nay nên giá mục  tiêu  điều  chỉnh  34.700  đồng/cp  của  MBKE chỉ  cao  hơn  giá  thị trường 2,7%. Hạ khuyến nghị xuống mức NẮM GIỮ.