Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG)_Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 30/03/2013
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 504 Kb
Tải về: 2519
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

BSC khuyến nghị đầu tư vào cổ phiếu HSG ở mức giá hợp lý là 33,500  đồng/cp  xét  trên  quan  điểm  đầu  tư  dài  hạn  với mức  giá  kỳ vọng trong 6 tháng là 46,000 đồng/cp