Tiêu đề Báo cáo cập nhật sau ĐHCĐ: Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD)
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VCBS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 02/05/2013
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 289 Kb
Tải về: 230
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Theo  quan  điểm  của  VCBS, PVD  là  công  ty  có  hoạt  động SXKD  khá  ổn định  và  ít  chịu  ảnh hưởng từ kinh tế vĩ mô nhờ hoạt động trong nhóm ngành khá đặc thù là khoan dầu và được sự hỗ trợ rất lớn từ tập đoàn PVN. Kết quả kinh doanh trong những năm gần đây luôn cho thấy sự tăng trưởng khá cao (CAGR giai đoạn 2009-2012 đối với DTT và LNST đạt  tương ứng 42,8% và 21%). Ngoài ra, PVD có nền tảng tài chính tốt, tỷ lệ nợ trên vốn tuy khá cao nhưng rủi ro thanh toán lại thấp, cấu trúc nợ vay phù hợp với cơ cấu tài sản và tính chất ngành nghề, công ty không đầu tư đa ngành. Tuy nhiên, việc dự báo hoạt động của PVD trong dài hạn lại khá khó khăn do khoan dầu là lĩnh vực hẹp, ít  thông  tin, phạm vi hoạt động có  thể vượt ra ngoài biên giới nước  ta và khó dự báo mức độ cạnh tranh. Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh 2013 đã bao gồm cả yếu tố tăng vốn, VCBS dự báo EPS 2013 sẽ khoảng 5.800 – 6.400 đồng/cp, P/E forward vào khoảng  6,3 đến 6,9 lần. VCBS cũng dự tính  thư  giá  vào  thời  điểm  cuối  năm  2013  sẽ  khoảng  từ  37.000  –  38.500  đồng/cp,  P/B  forward khoảng 1,0 -1,1 lần. Do đó, VCBS khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVD.