Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Mien Nam Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 09/05/2013
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 558 Kb
Tải về: 176
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Năm 2011, EPS đạt 5,069 đồng/cp so với năm 2012 tăng lên 34% đạt 6,837 đồng/cp, cho thấy  lợi nhuận sinh ra trên mỗi cổ phiếu ngày càng gia tăng, chỉ số P/E đạt 6, chỉ số E/P đạt 17% cao hơn so với  lãi suất tiền gửi ngân hàng đạt 7.5%, giá trị nội tại đạt 101,487 đồng/cp.