Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD)
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Phu Hung Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 30/05/2013
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 550 Kb
Tải về: 148
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Doanh  thu  của  công  ty  đang  trên  đà  tăng: PVD đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất của Q1/2013, trong đó doanh thu thuần và LN gộp đạt  lần  lượt 3,179  tỉ  (+34.7% YoY) và 787  tỉ  (+23.68% YoY). Nguyên nhân  là hiệu quả vận hành giàn khoan cao và mức  tăng giá thuê giàn khoan khoảng 10% so với Q1/2012 lên mức 150,000 USD - 165,000 USD/ngày.