Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP khoan và dịch vụ dầu khí - 6 tháng đầu năm 2009
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Habubank Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 28/07/2009
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 280 Kb
Tải về: 50
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Trong Q2’09, tổng doanh thu của PVD đạt 809 tỷ giảm gần 19% so với Q1’09 do trong tháng 5 và tháng 6 giá cho thuê giàn khoan chỉ còn 150.000 USD/ngày thay vì 215.000 USD/ngày như trước  đây. Tuy nhiên trong 2Q’09 tỷ suất lợi nhuận gộp của PVD vẫn duy trì được ở mức cao 37% so với 36% trong 1Q’09 do công ty đã thực hiện kiểm soát tốt chi phí và một số mảng dịch vụ có tỷ suất lợi nhuận biên cao đã tăng trưởng tốt như dịch vụ cung ứng lao động, dịch vụ đo địa vật lý giêng khoan.