Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn DongA Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 05/07/2013
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1207 Kb
Tải về: 84
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2012, PVD vẫn chưa ghi nhận lợi nhuận từ liên doanh PVD  - Baker Hughes năm 2011 và 2012 do báo cáo tài chính vẫn chưa được HĐQT của liên doanh thông qua. Đại diện công ty cho biết: năm 2013 - 2014, PVD sẽ ghi nhận dần phần lợi nhuận từ công ty liên doanh này. Năm 2012, PVD - Baker Hughes đạt 173 tỷ đồng LNTT ( PVD góp vốn 51% vào công ty này)